Insan Jab Apni Khwahishat aur Zaroryat Mahdood kar leta hai tu pir Ose jhoot Bolne Ki Zaroorat Pesh Nahi Ati.