Insan Ek Esa Ghafil Mansoba Saz Hai Ke Wo Apni Sari Planing Mein Kabi Apni Maut (Death) Ko Shamil Hi Nahi Karta.